Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Montclar és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Gran Via, 42 | 08600 Berga
Tel. 934 729 120
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.berga@diba.cat

Podeu consultar la informació de contacte.

Darrera actualització: 14.02.2022 | 16:27
Darrera actualització: 14.02.2022 | 16:27