Projecte d’execució per l’adequació i millora de l’estabilitat de l’església de Sant Martí de Montclar

Divendres, 9 d'abril de 2021 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Montclar el Projecte d’execució i millora de l’estabilitat de l’església parroquial de Sant Martí. Aquest temple s’alça al cim del turó truncat en l’altiplà on se situa el nucli de Montclar. Per les bandes oest i sud l’entorn immediat és més aviat pla i dona a la placa de l'Església, a diferència dels sectors est i nord on el terreny cau en fort pendent, a les afores.

Segons algunes referències, l’església de Sant Martí de Montclar estava relacionada amb el castell de Montclar, documentat des del s. XIII. La planta del temple, d’una nau, va ser transformada a mitjan segle XVII, en una planta en creu llatina, en afegir sengles capelles: una al nord i una altra a migjorn, mitjançant l'obertura d' un arc a cada mur.
Les dues capelles, de planta lleugerament rectangular segons l’eix nord-sud, estan cobertes interiorment amb voltes d’aresta ceràmiques i exteriorment amb teulada a dues aigües. En un altre moment, O potser coetàniament, a l’angle de migjorn-llevant es va afegir una sagristia de característiques constructives semblants a les capelles esmentades. El 1966, el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona (actual SPAL), va reparar les voltes de l'església.
L'objecte del projecte es determinar les mesures a aplicar per evitar que el paviment de la capella d’obac, situada sobre un talús de fort pendent, segueixi enfonsant-se, així com preveure les actuacions necessàries per reparar la resta de esquerdes i humitats de capil·laritat que presenta l’església.
El Projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, ha tingut un cost de 18.000 € i l’import de les obres que preveu ascendeix a 135.000 €.
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 ”Treball digne i creixement econòmic” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles“. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Darrera actualització: 09.04.2021 | 17:00